Strona główna
REKRUTACJA 2016 - 2017
Kontakt
Nasze przedszkole
O nas
Kadra
Na co stawiamy
Księga przyjaciół przedszkola
Dla rodziców
=> Dojrzałość szkolna
=> Diagnoza
=> Dlaczego wierszyki - rymowanki?
=> 20 przykazań wychowania dzieci
=> DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
=> Wspieranie zdolności dzieci
=> Arteterapia
=> "Dziecięca matematyka"
=> Czego uczą się dzieci
Tradycje przedszkola
ZUMBA
PRZYDATNE LINKI
KRONIKA GRUPY KREDUSIE
KRONIKA GRUPY PLASTOLUDKI
KRONIKA GRUPY MODELINKI
Rok szkolny 2015-2016
Rok szkolny 2014-2015
Rok szkolny 2013-2014
ROK SZKOLNY 2012-2013
FOTORELACJA
 

Diagnoza

Diagnoza pedagogiczna jako forma
poznania rozwoju dziecka
 
 
Diagnoza to „rozpoznawanie stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na podstawie jego objawów i w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości”. Celem głównym diagnozy pedagogicznej jest optymalizacja procesu wychowania i kształcenia.

Cele szczegółowe:
 
-   Profilaktyka (zapobieganie ewentualnym ujemnym stanom rzeczy)
-   terapia (usuwanie zaburzeń czy trudności)
- prognoza (przewidywanie dalszego rozwoju określonych funkcji psycho – motorycznych, poznawczych i kształcenie pożądanych umiejętności).

Na podstawie zmian w Ustawie o systemie oświaty, każde dziecko pięcioletnie ma prawo do edukacji przedszkolnej i rodzic ma prawo do zdecydowania o posłaniu swojego dziecka do pierwszej klasy. Może to zrobić na podstawie własnej oceny dojrzałości dziecka oraz informacji uzyskanych od nauczyciela przedszkola, który poinformuje rodziców o tym, czy działania przedszkola wspomagające dziecko w przygotowaniu go do podjęcia nauki w szkole odnoszą dobre efekty.
Dlatego obecnie, zgodnie z nową podstawą programową, zadaniem nauczycieli wszystkich dzieci z grup pięciolatków i sześciolatków objętych wychowaniem przedszkolnym, jest poprowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych tych dzieci oraz dokumentowanie swoich obserwacji.
Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku – listopadzie) należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej nauczyciel przedszkola ma opracować i zrealizować indywidualny dla każdego dziecka program wspomagania i korygowania rozwoju ucznia. Celem takiej analizy jest także zgromadzenie informacji, które po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do ich potrzeb.
Następnie, najlepiej w kwietniu, nauczyciel ma przeprowadzić kolejną diagnozę, której wynik będzie pomocny rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.


 
www.Counterliczniki
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
trwa inicjalizacja, prosze czekac...