Strona główna
REKRUTACJA 2016 - 2017
Kontakt
Nasze przedszkole
O nas
Kadra
Na co stawiamy
Księga przyjaciół przedszkola
Dla rodziców
=> Dojrzałość szkolna
=> Diagnoza
=> Dlaczego wierszyki - rymowanki?
=> 20 przykazań wychowania dzieci
=> DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
=> Wspieranie zdolności dzieci
=> Arteterapia
=> "Dziecięca matematyka"
=> Czego uczą się dzieci
Tradycje przedszkola
ZUMBA
PRZYDATNE LINKI
KRONIKA GRUPY KREDUSIE
KRONIKA GRUPY PLASTOLUDKI
KRONIKA GRUPY MODELINKI
Rok szkolny 2015-2016
Rok szkolny 2014-2015
Rok szkolny 2013-2014
ROK SZKOLNY 2012-2013
FOTORELACJA
 

Arteterapia

Terapia poprzez sztukę, to arteterapia
Zalecana jest ludziom
zarówno zdrowym, jako metoda odprężającą,
jak i chorym.
. 

 

 

            Naturalną potrzebą dziecka w wieku przedszkolnym jest
potrzeba swobodnej ekspresji: plastycznej, werbalnej,
muzycznej, ruchowej, i innej.  Ekspresja jest wyzwoleniem
się napięć psychicznych, odwracaniem uwagi skoncentrowanej
na samym sobie i własnym „ja”, ujawnia rzeczywiste, prawdziwe
emocje i uczucia. Ekspresja naturalna to wrodzona potrzeba
wyrażania siebie, swoich przeżyć w wytworach albo zachowaniu się.
Jest to także komunikowanie innym ludziom swoich myśli,
uczuć i przeżyć. Ekspresja naturalna dziecka to z jednej strony
spontaniczne wyrażanie jego osobistych przeżyć i doznań,
a z drugiej odbicie postrzeganego świata. Ekspresja jest naturalną
potrzebą i koniecznością, zapewniającą pełny rozwój dziecka,
bowiem intensyfikuje procesy poznawcze, emocjonalne i
motywacyjno- wolicjonalne. Zapobiega jednostronnemu rozwojowi
intelektu, a przede wszystkim pozwala nawiązywać kontakty
społeczne z rówieśnikami. Jako forma czynnego działania staje
się źródłem radości, drogą samorealizacji i rozwoju.

  Wyzwolenie się naturalnej ekspresji dziecka może odbywać
się podczas zajęć z arteterapii.

 Arteterapia, której celem jest ujawnienie zahamowań
blokujących poznanie, uczenie się, rozwój zdolności, kształtowanie
osobowości, a tym samym odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie
zmian w zachowaniu, może być realizowana przez:

·        muzykoterapię
·        teatroterapię
·        bajkoterapię
·        sztuki plastyczne

 Muzykoterapia - wpływa na sferę emocjonalną. Może działać
uspokajająco lub też aktywizująco. Poprawia samopoczucie,
wpływa korzystnie na system nerwowy. Wartość terapeutyczną
posiada zarówno odbiór treści muzycznych, jak również s
wobodne tworzenie, improwizacja. Dzięki muzykoterapii dzieci
r
ozwijają swoją wrażliwość i wyobraźnię muzyczną, wyczucie
rytmu, uczą się skupienia, koncentracji, dyscypliny.

Teatroterapia - w metodzie tej stosuje się głównie
psychodramę, za pomocą, której odreagowuje się
różne urazowe przeżycia z przeszłości, które rzutują
w znaczący sposób na obecne życie. Dzięki tej metodzie
uwalniane są silne lęki i emocje.  Poznaje i zaczyna rozumieć siebie
i innych.

Bajkoterapia - polega na czytaniu literatury odpowiednio
dobranej do stanu psychicznego odbiorcy. Literatura piękna,
biografie, bajki terapeutyczne, baśnie wprowadzają dziecko
w inny świat. W literaturze dziecko odnajduje szereg pomysłów
na temat tego jak radzić sobie z własnymi problemami.
Bajkoterapia przyczynia się do rozwoju wrażliwości
społecznej, wyobraźni, poszerza sferę przeżyć, wpływa
na poczucie własnej wartości i pozwala uwierzyć we własne siły. 

Terapia przez sztuki plastyczne - ekspresja plastyczna
jest najbardziej powszechną formą arteterapii. Stosuje się tutaj
najczęściej takie techniki, jak:

·        malowanie pędzlem
·        malowanie palcami, całymi dłońmi
·        malowanie „mokre w mokrym”
·      odbijanie plam, kształtów
·        rozdmuchiwanie farby przez rurkę, malowanie nitką
·     składanie papieru (origami)
·        lepienie z gliny, masy solnej, papierowej, modeliny
·        rzeźbienie
·        wycinanki
·        wyplatanie
·        haft i wiele innych

  Działania plastyczne wymagają zaangażowania,
twórczej postawy, zmuszają do refleksji, wyzwalają
inwencję i rozwijają wyobraźnię. Aktywność plastyczna
wzbogaca i intensyfikuje rozwój osobowości, rozwija
motorykę, usprawnia procesy psychiczne. Przyczynia
się również do wyzwalania przeżyć emocjonalnych
i zainteresowań. Terapeutyczna funkcja sztuki polega
na rozładowaniu lęków, kompleksów i napięć za pomocą sztuki.

 

 
www.Counterliczniki
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
trwa inicjalizacja, prosze czekac...